Drechthopper online dating

Rated 3.90/5 based on 945 customer reviews

Helena Verzonden: donderdag 7 maart :16 Raadsgriffie Onderwerp: Bezwaar Geachte fractie's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam: Fam. Tunteler Mobiel : Page 1 of" 1 Willem Stam Verzonden: vrijdag 8 maart :58 CC: ZWD_Griffie; Raadsgriffie Onderwerp: Havengeld Rotterdam/Drechtstedengebied harmonisern Geachte fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam: w.Scheepsnaam. Gedomicilieerd in de gemeente:.raamsdonksveer Page 1 ot 1 Hermen van Buren namens Hermen van Buren mtsriva.nl] Verzonden: zaterdag 9 maart :33 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Onderwerp: Protest schrijven Ge ach te fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam:.. Soms schrijft de juf een briefje als je kind iets moet meebrengen. Je wil graag dat je kind Nadere informatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen Groen Links-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek Nadere informatie orv4. Internet: hiip://nl/ Nadere informatie B i j l a g e 3 : O v e r l e g r e a c t i e s Bericht pagina 1 van 1 Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole!Bruinsma Scheepsnaam: m/s Helena Gedomicilieerd in de gemeente: Zwijndrecht R. Scheepsnaam DELTA Gedomicilieerd in de gemeente: Zwijndrecht Hollebrandse Verzonden: zaterdag 9 maart :19 Raadsgriffie Onderwerp: Fw: Havengeld binnenvaart From: Hollebrandse Sent: Saturday, March 09, :14 AM To: Subject: Havengeld binnenvaart Geachte fractie,s, Hierbij maken wij bezwaar tegen het plan om de 1 en 3 dagen havengeld tarieven in onze gemeente zwijndrecht af te schaffen. Gedomicilieerd in de gemeente:...zwijndrecht Met vriendelijke groet. Hermen van Buren Scheepsnaam RI VA Gedomicilieerd in íe gemeente:...vreeswijk Verzonden: CC: Onderwerp: mts Admiral [ zaterdag 9 maart :55 ZWD_Griffie; Raadsgriffie Leny van Toorenburg wijziging havengeld Geachte fractie's, Hierbij maken wij bezwaar tegen het idee om de zogenaamde 1 en 3 dagen briefjes binnen het havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Ik ben Nadere informatie Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? afgedaan Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Stêd Nadere informatie Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. van der Linden Afdeling Middelen Bestuursprogramma Nadere informatie VW Bekendmaking registratie nummers Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten Bekendmaking toekenningen, reserveringen en intrekkingen van nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten 26 juni 1997/nr. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder Nadere informatie ^ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 4R.00355 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 25 augustus 204 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) Nadere informatie Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer Afdeling Milieu Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Bouwcombinatie v.o.f. 020-6643282 Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. wekin Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan Nadere informatie Na 24 maart heb ik het opgegeven om bij de gemeente Roermond deze vragen beantwoord te krijgen To: Karel Joosten Cc: Maico Meyer Sent: Tuesday, March 24, 2009 PM Subject: Re: Uw vragen over EDCO Geachte Nadere informatie Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie Per fax nr. ( totaal Nadere informatie Onderwerp Zaaknummer: CCTH01 Beantwoording vragen ex. 61 Rv O van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In de brief van Nadere informatie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Lex Strikkers [[email protected]] donderdag 5 september 2013 Olde Bijvank, M (Marcelle) Fw: mail LS/GB: gedeputeerde staten OV onjuist/onvolledig Nadere informatie Nota van beantwoording n.a.v. Naam: Ronald Verlaan Scheepsnaam Milan Gedomicilieerd in de gemeente: Maasbracht J. Vissers Verzonden: vrijdag 8 maart :58 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Onderwerp: Havengeld Geachte fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam: JM Vissers Scheepsnaam Deo Favente Gedomicilieerd in de gemeente:...zwijndrecht. de Graaf Verzonden: donderdag 7 maart :01 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Onderwerp: havengeld Geachte fractie's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum : 20 februari 2014 Ons kenmerk : GJG/JHV/20022014/01 Uw kenmerk : 5751817/13 Onderwerp : Ingebrekestelling Nadere informatie ons kenmerk: 2016003570 afdeling: Nieuw personeel beh. Wielstra~Veenstra doorkiesnummer: 14 0519 1 0 uw kenmerk: uw brief: d.d.Koninklijke Schuttevaer Afdeling Rijnmond i.o Verzonden: donderdag 7 maart :54 ZWD_Griffie; Raadsgriffie Onderwerp: Weren van binnenvaart schepen voor kort verblijf in Dordrecht voor privé redenen Geachte fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Teunis Feenstra. Wanneer wij voor een korte periode binnen uw gemeente verblijven, worden wij hiermee belast met onevenredig hoge kosten. de Graaf Scheepsnaam Turbulent Gedomicilieerd in de gemeente: Dordrecht Bram en Linda Aarnoudse Verzonden: donderdag 7 maart :01 Onderwerp: Havengeld Geachte fractie 's, ZWD_Griffie; Raadsgriffie; havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam: Aarnoudse Scheepsnaam: Westeind Gedomicilieerd in de gemeente: Papendrecht Fam Aarnoudse Fage 1 oti Ed Hartmann Verzonden: donderdag 7 maart :41 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Onderwerp: bezwaar afschaffen 1 - en 3 dagen briefjes Geachte fractie's, Hierbij maken wij bezwaar tegen het idee om de zogenaamde 1 en 3 dagen briefjes binnen het havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. 11 juli 2016 uw burgerservicenummer: Aan: de heer T.Naam: VOF Choice Scheepsnaam: ms Choice Gedomicilieerd in de gemeente: Nijmegen klaus Fendel Verzonden: vrijdag 8 maart :37 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Onderwerp: Havengeld Dordrecht Geachte fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Dat is toch belachelijk als inwonenden schipper als je hier mee het eventueel oppendhoud onnodig duurder maakt. Bosman-van der Haar Vof Immaculata Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter 355 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd. Wanneer wij voor een korte periode binnen uw gemeente verblijven, worden wij hiermee belast met onevenredig hoge kosten. Theunisse m/s Victus Gedomicilieerd in de gemeente: Dordrecht Jeroen Nathalie thuis Verzonden: donderdag 7 maart :11 CC: ZWD_Griffie; Raadsgriffie Onderwerp: havengelden Geachte fractie 's, d ksvsch uttevear. Van der Klei-Hollander, Familie Van der Klei Scheepsnaam: ms Amigos Gedomicilieerd in de gemeente: Groningen (maar met kinderen op het internaat in Zwijndrecht) Verzonden: Onderwerp: Vancouver donderdag 7 maart :48 ZWD_Griffie; Raadsgriffie; Bezwaar om het 1 en 3 dagen briefje binnenhavengeld af te schaffen Geachte fracties, Hierbij maken wij bezwaar tegen het idee om de zogenaamde 1 en 3 dagen briefjes binnen het havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer.

Reden voor een onderzoek om te kijken naar de omvang en achtergronden van die. (Leen) Nadere informatie Van: Verzonden: dinsdag 1 december 2015 Onderwerp: Re: Verzoek om inzage Feitenrelaas Je bent geweldig. 2015 om heeft geschreven: @knp.ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u!

Fierant Verzonden: donderdag 7 maart :11 CC: ZWD_Griffie; Raadsgriffie Onderwerp: havengeld Geachte fractie 's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze Naam: P. Wij ondersteunen het pleidooi van onze organisatie hier tegen. Wanneer wij voor een korte periode binnen uw Ingena IJssels mts Admiral Domicilie/thuishaven: Zwijndrecht 1 Verzonden: CC: Onderwerp: mts Commander zaterdag 9 maart :54 ZWD_Griffie; Raadsgriffie Leny van Toorenburg wijziging havengeld Geachte fractie's, Hierbij maken wij bezwaar tegen het idee om de zogenaamde 1 en 3 dagen briefjes binnen het havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Voor Nadere informatie Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. Tot maandag (12.30 uur) en een goed weekend, Sector 3 Arbeid & onderwijs Bezoekadres:, Van Stolkweg 14, 2585 JR Den Haag Postadres: Postbus 80510, 2508 GM Den Haag Telefoon:! 20'i O Nadere informatie DB-vergadering Agendapunt 6 Onderwerp Bezwaarschrift Lijst Geldelijke Regelingen herinrichting Mergelland Oost Portefeuillehouder(s) J. Nadere informatie Onderwerp Zaaknummer: SBBV10 Beantwoording vragen ex. 61 Rv O van de fractie Van der Lee inzake openstelling zwembad Het Run Collegevoorstel Inleiding In de brief van 10 juni 2011 stelt de fractie Nadere informatie Aan de belangstellenden voor de herenhuizen in paviljoen Paulus in Sancta Maria te Noordwijk Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft T 015 268 08 08 Nadere informatie Offerte Witschilderen Sintenbuurt-Noord te Eindhoven Tuesday, November 1, 2016 PM From: "Sander van Loon" To: "Marc Visschers" CC: "[email protected] sintenbuurt.nl" Date: maandag 4 januari 2016 Nadere informatie Page 1 of 6 Bert Wassenberg Van: [[email protected]] Verzonden: dinsdag 10 april 2012 Aan: CC: Leon Steinbusch; Griffier [email protected]; [email protected]; [email protected]; Joep van der Aa; Nadere informatie Ĩ iiiüii imiì ii IWHUI liiii üiü īiii!

Wij maken u er op attent dat ondergetekende in Zwijndrecht woont op Singraven CV, wij betalen reeds veel in onze gemeente. Schuttevaer Drechtsteden Onderwerp: Havengeld Rotterdam/Drechtstedengebied harmoniseren. Geachte fractie's, havengeld van uw gemeente af te schaffen en ondersteunen het pleidooi van onze brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Wanneer wij voor een korte periode binnen uw Ronald J. Versloot mts Commander Domicilie/thuishaven: Zwijndrecht 1 H. Inleiding Elke gemeente en ook Nadere informatie Stichting De Beide Weeshuizen Prof. 024 3226650 Kv K 055782 E-mail: [email protected]: 825598 ABN Bank .314 Nadere informatie Koninklijke Schuttevaer-BLN Tweede kolk Julianasluis in Gouda De dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland heeft gisteren (28-07) omstreeks uur de 2 e kolk van de Julianasluis te Nadere informatie G E M E E N T K Briclle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: : Ak. 9 1 Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4 Samenstelling Nadere informatie *1. Internet: Nadere informatie Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 7 maart 207 Ingekomen van en activiteit: Afgevaardigde: Vereniging voor Nederlandse Gemeenten VNG-bijeenkomst: Nadere informatie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.

Groet, Van: W-Äi^ër Sdag 7 juni ^17 10:2^ Nadere informatie From: Schoutsen, B Sent: donderdag 4 oktober 2012 To: Hulst, Willy van der Cc: Subject: RE: Geen vergunning nodig: Natuurbeschermingswet vergunning N2000 gebied polder Oukoop?

Geachte mevrouw Nadere informatie Amsterdam, 12 september 2014 Telnr.

Leave a Reply